Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης "Θ. Καράογλου: Κινδύνευουν να χαθούν κονδύλια για το περιβάλλον", Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης "Θ. Καράογλου: Κινδύνευουν να χαθούν κονδύλια για το περιβάλλον", Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012